Noordegraaf Caravan- en Bootstalling

Home

Welkom op de website van Noordegraaf Caravan- en Bootstalling.

Vanaf juli 2008 bieden wij, professioneel, in de voormalige kwekerij Hamar te Noordwolde een overdekte en permanent bewaakte stallingruimte voor recreatieve objecten zoals: caravans, vouwwagens, campers tot 2,83 meter hoogte, boot op trailers, kampeerbusjes en diverse andere trailerbare objecten.

Naast bovenstaande activiteiten hebben wij ook de beschikking over een eigen terrein ter grootte van 750 m2 voor beperkte buitenstalling en voor het tijdelijk parkeren van objecten die gehaald en gebracht kunnen worden.

De totale grootte van de stalling komt hiermee op 4350 m2, en heeft een totale stallingscapaciteit van meer dan 250 plaatsen.

Door de unieke ligging bevindt de stalling zich op nog geen 5 minuten autorijden aan de noordkant van de stad Groningen.

Tot onze service behoren de bandenspanningcontrole en natuurlijk ook het bijhouden van deze bandenspanning.  Het onbeperkt kostenloos ophalen en weer terug brengen van het te stallen object behoort ook tot onze service.
 
Het klaar zetten van camper, bus, caravan en vouwwagen wordt standaard door onszelf uitgevoerd, eventueel stof wordt met behulp van opgevangen regenwater weer netjes afgespoeld.

Mocht u uw vakantie zelfs met een fris gewassen caravan willen starten dan kunt u een beroep doen op onze wasservice dit tegen een geringe vergoeding.

Tijdens het zomerseizoen dat loopt van 1 april tot 1 november kunt u op afspraak dagelijks bij ons terecht van 08.30 uur tot 18.00 uur. Op zaterdagen zijn wij ook geopend van 08.30 uur tot 13.00 uur. Tijens de zomervakantie zijn wij twee weken gesloten. Gedurende de winterperiode is de stalling gesloten.
Meer informatie kunt u op de site lezen, u kunt ons ook mailen voor afspraken via noordegraafm@home.nl  of contact hetzij telefonisch en/of via Whatsapp met ons opnemen via 06-30669204.

Wij zijn te vinden aan de Noordwolderweg 39a te Noordwolde (Gn) de ingang is aan de Tuinbouwstichtingweg, de verbindingsweg naar
        VVV Noordwolde.Voorwaarden

Beste bezoeker,

Hieronder vindt u de voorwaarden die gelden gedurende de periode dat u gebruik maakt van onze stallingsfaciliteiten.

Heeft u na het lezen daarvan nog vragen dan kunt u ons tijdens de openingstijden van de stalling telefonisch bereiken of ons bezoeken.

 • De stallinggebruiker maakt gebruik van een plaats in de stalling, welke door de stallinghouder wordt bepaald. Er is zodoende geen sprake van een vaste plaats.
 • De stalling geldt voor een periode van 12 maanden. Op afspraak en bij voldoende stallingruimte, bijvoorbeeld in de zomer, bestaat er een beperkte mogelijkheid tot kortere stallingperioden.
 • Onderverhuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 • De overeenkomst geldt vanaf de startdatum tot 12 maanden minus 1 dag. Betaling van de eerste factuur dient voor de eerste aflevering van het te stallen object minimaal 1 week van te voren per bank voldaan te zijn. Na het eerste stallingjaar volgen jaarcontracten.
 • Opzegging van het stallingcontract dient minimaal 1 maand voor het verlopen van het jaarcontract mondeling of schriftelijk gedaan te worden.
 • Bij vroegtijdige beeindiging van het contract vindt geen restitutie plaats.
 • De betaling van verlengingsfacturen geschiedt bij voorkeur per bank. De betalingsperiode is 4 weken na ingang verschuldigde betalingsdatum. Betalingsdatum is ingangsdatum eerste stallingsdag. Geen betalingen of  late betalingen na de betalingsperiode leidt tot een kostenverhoging van minimaal € 40,00 of maximaal 15% van het factuurbedrag. 
 • Bij huurachterstand is het niet mogelijk het gestalde object uit de stalling te halen of te laten halen. Het object valt dan onder het retentierecht totdat de betalingsachterstand is voldaan.
 • De stallinghouder zal geen onbevoegden bij het gestalde object toelaten. Werkzaamheden e.d. aan het gestalde object zijn niet toegestaan. Het tussentijds brengen en halen van eigendommen wordt niet toegestaan.
 • Stallinghouder zorgt voor het interne transport. Kampeerbusjes en campers kunnen alleen op aanwijzing en in aanwezigheid van de stallinghouder gestald worden.
 • De stallinggebruiker dient  minstens 2 dagen van tevoren contact op te nemen om het object op te halen of af te leveren.
 • Het halen of brengen van het gestalde object is mogelijk in het zomerseizoen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 18.00 uur, op zaterdag van 08.30 uur tot 13.00 uur.
 • De stalling is op zondagen en feestdagen gesloten.
 • In de winterperiode is de stalling gesloten, alleen voor eventuele nieuwe klanten is de stalling geopend.
 • Bij uitzondering en tegen een kostenvergoeding van minimaal € 70,00 en maximaal € 100,00 per object kan deze tijdens het winterseizoen in overleg met de stallinghouder opgehaald worden.
 • De stallinggebruiker is verplicht om eventuele aanwezige gasflessen uit het te stallen object verwijderd te hebben. Tevens dienen aanwezige accu's losgekoppeld of verwijderd te zijn. Indien hier niet aan voldaan wordt, zijn alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de stallinggebruiker. In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk om de accu aan een eigen oplader te laten koppelen.
 • De stallinggebruiker dient zelf het gestalde object verzekerd te hebben. Niet verzekerde risico's kunnen nimmer aan de stallinghouder worden toegerekend. Conditie van het te stallen object wordt gezamenlijk bij aflevering doorgenomen.
 • Aflevering en ophalen van het gestalde object dient door de stallinggebruiker persoonlijk gemeld te worden.
 • Het gestalde object in de overdekte stalling  en tijdens het transport daarvan door de stallinghouder valt respectievelijk onder de schade- en aansprakelijkheidsverzekering van de stallinghouder.
 • Stalling op het buitenterrein geschiedt op eigen risico.
 • Het gebruik van een disselslot en/of een wielklem is anders dan buiten de buitenstalling om niet toegestaan.
 • Het object kan gedurende het zomerstallingseizoen onbeperkt en zonder bijkomende kosten opgehaald worden.
 • Parkeren buiten openingstijden om vindt plaats op eigen risico.
 • De jaarstallingovereenkomst wordt na het verstrijken van een geheel stallingjaar, gerekend vanaf de eerste stallingdatum minus 1 dag, stilzwijgend verlengd.